Synskadades Riksförbund


Kortkommandon för webbspelaren

För att spela och pausa använd mellanslag.
För övriga kommandon håll nere Ctrl+Alt (PC) eller Ctrl+Option (Mac OS) i kombination med bokstaven för att utföra kommandon.

P - Spela/pausa
S - Stoppa
F - Hoppa 10 procent framåt
R - Hoppa 10 procent bakåt
V - Volym. Ökas och minskas med pil upp och ner efter kommandot.

På iOS används spelarens kontroller genom att svepa till rätt knapp, dubbeltappa för att aktivera knappen och därefter dubbeltappa en gång till för att aktivera funktionen.
[Radio SRF startsida]
© Synskadades Riksförbund, 122 88 ENSKEDE
E-post: radio@srf.nu | Växel: 08-39 90 00 | Telefonsvarare: 08-39 92 40